Det är dags!

Utse Årets Arbetsgivare! 

Till vinnare av Årets Arbetsgivare kan ett företag utses som:

– aktivt vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.
– ser medarbetarnas betydelse för lönsamheten i företaget.
– ser medarbetarna som en viktig del i företagets framgång och arbetar aktivt med att     medarbetarna som resurs i företaget.
– har gjort ett målmedvetet kompetenslyft.
– har varit verksamt i minst 3 år och visar positivt resultat.


Det här vill vi ha med din anmälan:

– företag (person) och kontaktuppgifter
– motivering till varför just ditt förslag ska vinna priset i denna kategorin
– beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts och vilka effekter det har fått.

Rösta på just ditt bolag! 

3 finalister utses, därefter genomförs en medarbetarundersökning på respektive finalist/företag. Dessa undersökningar kopplas sedan mot företagets lönsamhet och utveckling. Vinnare presenteras under Värnamo Näringslivsgala.

Finalister i Årets Arbetsgivare presenteras med unik företagsfilm under Värnamo Näringslivsgala samt innan i sociala medier. 

Sista anmälningsdagen är 9:e mars.

Formulär/anmälan här:

Ditt namn (obligatorisk)

Ditt företag (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Motivering (obligatorisk)