Utbildning

I vår säljskola finns utbildningar inom förhandlingsteknik, försäljning, ambassadörskap och kundservice. Självklart skräddarsyr vi även sälj-, marknads- och kundrelationsutbildningar vid behov. Aktuella utbildningar:

Utvecklas med färger!

Vem är du och vem är de andra? Varför upplevs samma situation på olika sätt? Förstå dig själv och andra genom färger.

Ladda ner PDF-filOmfattning: Utbildningen omfattar en dag. Deltagare: 10-50 personer Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som ytterligare vill förstå sig själv, förstå sin omgivning, utnyttja styrkor och undvik svagheter. För att få företaget att växa, få ett framgångsrikt team, hur vi tillsammans kan nå våra mål och få effektiva resultat.

Utbildningsinnehåll

 • Förberedelser
 • Sammanfattning och dokumentation
 • DISC-analys
 • Gruppanalys – hur ser vår grupp ut
 • Analys – min personliga profil
 • Genomförande med 100 % närvaro och engagemang
 • Workshops, övningar för ökad förståelse
 • Uppföljningssamtal med uppdragsgivare/ledning

Mål med utbildningen

– Bättre kommunikation
– Ta fram nyttan i våra olikheter på riktigt
– Trevligare arbetsklimat
– Starkare team
– Utveckla ledarskap
– Bättre rekryteringar

Utbildningsform/pedagogik

Utbildningen genomförs främst som lärarledd kurs, men innehåller även självstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande. Utbildningen kommer att berör ett av dessa tre koncept.

”Kommunikation med färger” lär deltagarna att undvika missförstånd och få det roligare tillsammans. Till grund ligger DISC-teorin, utvecklad av Dr William Moulton Marston.

”Sälja med färger” utgår från att säljarens framgång bygger på både kunskap om försäljning samt om sitt eget och omgivningens beteende.

”Leda med färger” Förändring kan inte ske uppifrån och ner och det kommer inte hända något efter ett par PowerPoint-presentationer.

Säljare, hur maximerar du din försäljning

En utbildning för alla som jobbar med försäljning på fältet och som vill se förändring i resultatet och i kundmötet.
Ladda ner PDF-fil

Omfattning: Utbildningen omfattar 2+1 dagar. Deltagare: 12 personer/kurstillfälle Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Göteborg. Vid önskemål kan utbildningen genomföras företagsförlagd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till säljerfarna och sälj- etablerade personer som har, eller kommer att få ansvar att genomföra kundbesök ute på fältet. Personer som ytterligare vill stärka sin roll som driven säljare på en allt mer utmanande marknad.

Utbildningsinnehåll

 • Konsten att förbereda det perfekta kundmötet
 • Vinner du på bortaplan?
 • Kundens underliggande behov – vad är det?
 • Varför köper kunden?
 • Människors olikheter – vilket argument fungerar på vem?
 • Du lär dig skillnaden mellan försäljning och förhandling.
 • Hur stärker jag min position efter kundmötet?

Mål med utbildningen

Som säljare spelar vi ofta våra matcher på bortaplan. Utbildningen ger dig kunskap som maximerar ditt kund- besök. Detta genom att öka din självkännedom och ditt agerande som säljare, före, under och efter kundmötet.

Utbildningsform/pedagogik

Utbildningen genomförs främst som lärarledda kurs- tillfällen, men innehåller även självstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande. Utbildningen kommer att beröra försäljnings- processens olika delar, men framförallt kundrelationen och mötet med kunden.

Social video

En utbildning för dig som vill lyckas på sociala medier med hjälp utav rörlig media.
Ladda ner PDF-fil

Omfattning: Utbildningen omfattar 2 dagar. Deltagare: 6 personer/kurstillfälle Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar medmarknadsföring på erat företag & vill expandera era sociala plattformar på ettmodernt & kreativt sätt.

Utbildningsform/pedagogik

Utbildningen genomförs främst somlärarledda kurser, men innehåller ävensjälvstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande.

Mål med utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap i hur ni somföretag syns på de sociala plattformarna. Detta genom att efter utbilningen, med de kunskaperna vi ger dig, publicera frekvent med rörlig media som fokus.

Utbildningsinnehåll

• Konsten att hantera din mobikkamera påbästa & effektivaste sätt.
• Hur du använder din DJI Osmo Mobile som du tilldelas vid utbildningen.
• Hur du planerar din egen filminspelning.
• Hur du presterar bäst framför kameran.
• Hur du regisserar dina skådespelare.
• Redigeringsprocessen & hur du själv kan vidareutvecklas med hjälp utav olika redskap.• Exporteringsprocessen & vilka format du kananvända.
• Publiceringsprocessen på de sociala kanalerna.
• Marknadsföring på de sociala kanalerna.

Effektiv och lönsam förhandlingsteknik

En utbildning för dig som arbetar med försäljning och som vill uppnå mer i förhandlingarna med kund
Ladda ner PDF-fil

Omfattning: Utbildningen omfattar 2 dagar. Deltagare: 12 personer/kurstillfälle Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som förhandlar om produkter, tjänster eller idéer. Utbildningens tyngpunkt läggs på förhandling ifrån säljarens perspektiv.

Utbildningsform/pedagogik

Utbildningen genomförs främst som lärarledda kurs- tillfällen, men innehåller även självstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande.

Mål med utbildningen

Vad är det som avgör vem som vinner en förhandling? När övergår säljsamtalet till förhandling? I denna utbildning ger vi dig de rätta verktygen och själv- förtroendet för att uppnå en succé i förhandlingen. Få kunden att känna sig som en vinnare och skapa därigenom lönsammare affärer!

Utbildningsinnehåll

 • Förbered en strukturerad förhandling.
 • Skillnaden på säljsamtal och förhandling.
 • Lär dig frågemetodiken för att få ett lyckat avslut.
 • Ska man tacka nej till en affär? I så fall när?
 • Hållbara argument.
 • Sluta sänk priset, det finns alternativ!

Kvalitetssäkra dina kundmöten

Hur kan jag i min roll påverka företagets utveckling och försäljning? Hur blir jag en ambassadör för företagets varumärke? Ladda ner PDF-fil

Omfattning: Utbildningen omfattar 1 dag. Deltagare: 20 personer/kurstillfälle Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som träffar kunder i icke säljroll, t.ex. servicetekniker, reparatörer, montörer m.m, men utbildningen kan också ses som en allmän ambassadörskapsutbildning för alla på företaget.

Utbildningsform/pedagogik

Utbildningen genomförs främst som lärarledda kurs- tillfällen, men innehåller även självstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande. Kan med fördel kombineras med Kund-EKG.

Mål med utbildningen

Kvalitetssäkra företagets ambassadörer. Deltagarna får kunskaper och ökad medvetenhet om hur de påverkar företagets varumärke och resultat.

Utbildningsinnehåll

 • Rollen som servicegivare och bemötare.
 • Att bära upp ett varumärke.
 • Få nöjdare kunder och ökad försäljning.
 • Klagomålshantering och problemlösning.
 • Hur gör jag succé i kundmötet?
 • Jag – den avgörande faktorn!

Hantera kunder proffsigt och lönsamt.

En utbildning för att maximera försäljningen inom kundtjänst och orderhantering. Ladda ner PDF-fil

Omfattning: Utbildningen omfattar 2 dagar. Deltagare: 16 personer/utbildning Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kund- service. Du arbetar kanske idag som innesäljare, kundtjänst, orderhanterare, leveransbevakare och dylikt.

Mål med utbildningen

Som företag är vi alla beroende av våra kunder. Tar vi inte hand om dem på rätt sätt riskerar vi att förlora dem till en konkurrent. Men vad är då rätt sätt? Har kunden alltid rätt? Hur skall vi kommunicera för att sälja mer? Under denna utbildning lär du dig att använda rätt teknik för att skapa en lättare, roligare och betydligt mer lönsam arbetsdag. En kundservice i världsklass!

Utbildningsform/pedagogik

Utbildningen genomförs främst som lärarledda kurs- tillfällen, men innehåller även självstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande.

Utbildningsinnehåll

 • Rollen som servicegivare och bemötare.
 • Du lär dig utveckla och identifiera ditt personliga sätt att sälja och serva via telefon och mail.
 • Klagomålshantering – världens bästa säljsamtal.
 • Så vinner du kunden via telefon – tekniken som gör dig ihågkommen hos kund.
 • Maximera försäljningen i kundmötet via telefon.
 • Aktivt lyssnande, hör du rätt?
 • Ord, röst och kroppsspråk, vilka signaler skickar du?

Ny säljare? Hur maximerar du din försäljning

Ladda ner PDF-fil

Omfattning: Utbildningen omfattar 2+1 dagar. Deltagare: Max 12 personer/kurstillfälle Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din roll som säljare ute på fältet, och som vill förbereda dig i din nya roll som säljare på en alltmer utmanade marknad.

Mål med utbildningen

Som säljare spelar vi ofta våra matcher på bortaplan. Utbildningen ger dig kunskap om säljprocessens grunder som maximerar ditt kundbesök. Detta genom att öka din självkännedom och ditt agerande som säljare, före, under och efter kundmötet. Utbildningsform/pedagogik

Utbildningen genomförs främst som lärarledda kurs- tillfällen, men innehåller även självstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande. Utbildningen kommer att beröra försäljnings- processens olika delar, men framförallt på kundrelationen och mötet med kunden. I utbildningen arbetar vi också med bearbetning av ditt befintliga kundunderlag.

Utbildningsinnehåll

 • Genomgång av grunderna i de 4 säljfaserna: Kontaktfasen – Analysfasen – Förslagsfasen – Beslutsfasen
 • Konsten att förbereda det perfekta kundmötet.
 • Vinner du på bortaplan?
 • Kundens underliggande behov – vad är det?
 • Varför köper kunden?
 • Du lär dig skillnaden mellan försäljning och förhandling.
 • Hur stärker jag min position efter kundmötet
 • Frågeteknik, vinnande argument!
 • Nå framgång genom att strukturera ditt säljarbete
 • Enkla knep till nya säljare. Vad avgör om jag får sälja?

Kommande utbildningar

15
maj

Säljutbildning - Maximera din försäljning!

15 maj, 2019 09:00 — 16 maj, 2019 16:00
@ Varberg
Läs mer
29
maj

Säljutbildning – Maximera din försäljning!

29 maj, 2019 09:00 — 30 maj, 2019 16:00
@ gummifabriken Värnamo
Läs mer